Positiv miljöinformation från organisationen ”We Don’t Have Time”

nov 27, 2022

2022-01-01: Mer än 4 000 företag, investerare, städer, regioner och finansiella institutioner och utbildningsinstitutioner från hela världen har anslutit sig till FN:s Race To Zero och förbundit sig till nettonollutsläpp.
Dessa aktörer täcker nästan 25 procent av de globala CO2-utsläppen och över 50 procent av den globala BNP.
I EU kommer mer än hälften av regionens elektricitet nu från förnybara källor, hela bilindustrin blir elektrisk, och i de flesta delar av världen är energi från vind och sol nu billigare än kol.
Det betyder att vi nu går in i ett nytt ekonomiskt idealläge, lämnar den fossilbränslebaserade ekonomin bakom oss och går över till förnybara energikällor.
Det går snabbt och det händer nu. År 2021 stod förnybar energi för 90 procent av all kraftutbyggnad globalt, och denna siffra förväntas stiga under de kommande åren.

Se videon