Palomat Greenline – Ergonomisk stapling av pallar

maj 2, 2024

Att hantera och stapla pallar med truck kan vara svårt och tar tid i många företag. Pallmagasin Palomat är lösningen på detta och är inte bara en förbättring av arbetsmiljön; det är en investering i en säkrare och mer lönsam verksamhet.

Från golvet till den högsta hyllan gör Palomat hantering av pall enklare. Det erbjuder en automatisk lösning. Det gör stapling av pallar smidigare och skonsammare.

Palomats smarta system minskar risken för skador hos både personal och pallar. Det gör arbetsdagen effektivare och billigare. Dessutom är det en välkommen förstärkning i lager och distributionscenter över hela Sverige.

Nyckelpunkter

 • Palomat revolutionerar pallhanteringen och skapar en kraftfullt ergonomisk arbetsmiljö.
 • Automatiserad stapling av pallar ökar effektiviteten och säkerheten i verksamheten.
 • Robusta och hållbara, Palomatenheter bevisar sin värde över tid.
 • Genom att eliminera manuella lyft förbättras arbetsmiljön och nedgången i skador.
 • Anpassningsbar för olika pallstorlekar, erbjuder Palomat flexibla lösningar för effektiv pallhantering.
 • CE-märkning säkerställer att Palomats produkter uppfyller höga säkerhets- och hälsostandarder.
 • Positiva kundrecensioner från ledande företag som Enics Sweden AB och IKEA Centres/Birsta City.

Fördelarna med Palomat för effektiv och säker pallhantering

Palomat® har revolutionerat hur vi hanterar pallar. Detta sker med pallmagasinet som automatiserar stapling och minskar manuella arbetet för användaren. Detta leder till färre skador på både personal och pallar. Systemet hanterar upp till 25 pallar och gör arbetet säkrare.

Med Palomat kan vi använda golvytan smartare genom att stapla pallarna vertikalt. Istället för att ha 15 pallar utspridda, sparar vi utrymme och skapar ordning. Det gör arbetsplatsen säkrare. Dess CE-märkning visar att Palomat uppfyller alla säkerhets- och miljökrav.

 • Ökad arbetsmiljösäkerhet genom minskade lyftskador
 • Högre effektivitet i pallhantering och minskad sjukfrånvaro
 • Optimerat utnyttjande av lagerutrymme för upp till 25 pallar
 • Färre skador på pallar genom korrekt hantering
Kapacitet Palomats Fördelar Användningsområde
25 pallar Effektivare arbetsflöden och högre säkerhet Tunga industrimiljöer och lager med stora pallvolymer
15 pallar Kompakt lösning för mindre ytor och arbetsmiljöförbättringar Mindre lager och arbetsplatser med mindre pallflöde

Man lägger in träpallar i en palomat

Palomat Greenline – En miljövänlig lösning för lager och industri

Idag är det viktigt att minska energianvändning och skydda miljön. Palomat Greenline gör det möjligt för företag att bidra till hållbar utveckling och spara pengar. Denna eldrivna lösning hanterar 15 eller 25 pallar och minskar energiförbrukningen. Den finns för pallstorlekarna:

800 x 1200 mm (standarpall), 1000 x 1200 mm (sjöpall), 1200 x 1200 mm (fatpall), 600 x 800 mm (halvpall).

Energibesparing med Palomat Greenline

Palomat Greenline sparar energi och gör lager mer effektiva. Det minskar manuellt arbete och minskar risk för skador. Samtidigt fungerar den bra i olika temperaturer, vilket sparar tid och pengar.

Specifikationer för Palomat Greenline 15 pallar

Palomat Greenline för 15 pallar är perfekt för små lager som behöver vara effektiva. Den är 152 cm lång, 134 cm bred och 235 cm hög. Den hanterar olika slags pallar och kan anpassas för särskilda behov.

Palomat Greenline i verkligheten: Kundernas erfarenheter

Företag som Gunnar Dafgård Aktiebolag, Hagab Industri AB och Kosta Outlet gillar Palomat Greenline. Deras erfarenheter visar på bättre effektivitet och arbetsmiljö. Investeringen i Palomat Greenline har gett dem långsiktig värde.

FAQ

Vad är Palomat och hur främjar den ergonomi i arbetsmiljön?

Palomat är ett verktyg som automatiskt staplar pallar på golvnivå och gör pallhanteringen mer effektiv. Samtidigt minskar det skaderisken för både personal och pallar, förbättrar arbetsmiljön och sparar tid och kostnader.

Hur kan Palomat minska skador på personal och pallar?

Palomaten minskar behovet av manuella lyft genom att automatisera staplingen av pallar. Detta minskar riskerna för arbetsrelaterade skador. Det ger också en mer stabil och kontrollerad hantering av pallarna.

Vilka typer av lastpallar kan hanteras med Palomat?

Pallmagasinet Palomat kan hantera alla 4-vägs pallar. Den kommer i olika modeller för olika storlekar och typer av pallar. Den kan hantera upp till 25 pallar.

Är Palomat en säker lösning för arbetsmiljön?

Ja, Palomat är CE-märkt och följer höga säkerhetsstandarder. Det är en säker metod för att hantera pallar. Automatiseringen minskar risken för manuell hantering.

Vad gör Palomat Greenline till ett miljövänligt alternativ?

Palomat Greenline är gjord för att använda mindre energi. Den är därmed ett hållbart val för pallhantering. Detta gör den mer miljövänlig för lager och industrimiljöer.

Vilka specifikationer har Palomat Greenline för 15 pallar?

Palomat Greenline för 15 pallar är 152 cm lång, 134 cm bred, och 235 cm hög. Den är designad för en mindre volym av pallar men fortfarande effektiv.

Hur påverkar Palomat Greenline arbetsmiljön?

Palomat Greenline hjälper till att minska fysisk belastning och optimerar även flödet av pallar. Detta gör arbetsplatsen mer effektiv, sänker kostnader och skapar en säkrare miljö.

Kan Palomat anpassas för specifika behov i verksamheten?

Ja, Palomat kan skräddarsys för unika behov inom lager och logistik. Det ger en lösning som passar just din verksamhets krav. Kontakta oss på Svelog så hjälper vi dig med rätt modell och lösning.

Vilka fördelar har företag som använder Palomat Greenline upplevt?

Företag som använder Palomat Greenline ser många fördelar. De rapporterar om förbättrad effektivitet och säkerhet. Detta leder till sparad tid och minskade kostnader, och bättre arbetsmiljö.

Är det möjligt att hantera halvpallar med någon Palomat-modell?

Ja, Palomat har modeller för halvpallar och hela pallar. Dessa modeller heter Flexomatic. De är designade för att hantera olika storlekar på pallar automatiskt.