Brikettmaskiner

Svelogs brikettmaskiner omvandlar sågspån, träflis och annat material till bränslebriketter. En smart lösning för att minska avfall och spara pengar.

Produkt kategorier