Nå oss på telefon eller via e-post!

Svelog Kvarnar

Information om kvarnar från SveLog

SveLog Kvarnar används till burkar av plåt, plast, fruktlådor, virke, metallspånor, datalistor, kompletta pärmar med innehåll, sten, batterier, glas m.m.

Kvarnar från Svelog

Applikationer: Burkar av plåt, plast, fruktlådor, virke, metallspånor, datalistor, kompletta pärmar med innehåll, sten, batterier, glas, ytterligare applikationer ej beskrivna finns.

Kapacitet: Exempel 3 – 6 kbm hushålls avfall per timme (med standard kniv)

El-system: Styrning av trefas kuggväxel motor över PLC, automatisk reversering vid hög belastning. Motorskyddbrytare samt termistor.
I enlighet med gällande säkerhets regler och Europa standard samt arbetarskydds lagar i Tyskland samt Sverige

System: Långsamt gående och tyst kvarn med motroterande skärande och kapande knivar monterade på 2 stycken roterande axlar, försedd med individuellt utbytbara knivar och distanser. Kompakt kraftig konstruktion med låg energi förbrukning.

Kund optioner: Special trattar och stativ (exempl. för 1,1 kbm MGB rullkärl), andra knivformat. Anslutnings flänsar inpassning till andra utrustningar, mekanik och elektronik. Motor och växellåda med ändrad hastighet och utväxling

Kombinationer med: Matnings anordningar, Komprimatorer, Brikettmaskin, Säckkomprimator, Automatisk balpress, Lufttransport, Transportband, Skruvtransportör.

Samtliga maskiner i sortiment kan och brukar tillverkas enligt kund specifikation. Ändringar från standard sker kontinuerligt. Av denna anledning förbehåller vi oss rätten till ändringar i teknisk design utan föregående notis.

Kvarn 4 axlarExempel på 4-axlig kvarn.
Kan byggas med en mängd olika knivar för olika material och olika flöden.

 

Denna 2-axliga kvarn kan monteras under en 4-axlig kvarn
för att få ytterligare sönderdelning.

Vi bygger anläggningen efter dina behov. Med en kombination av ett eller flera skärverk, transportband eller skruvtransportörer, påfyllnadstrattar och mellanlagringsbehållare samt olika typer av avskiljare för att undvika olämpliga material.

Vi behöver veta följande:

  1. Vilket material
  2. Vilken storlek kommer in
  3. Önskad storlek ut
  4. Hur ska materialet matas till kvarnanläggningen
  5. Hur ska materialet transporteras vidare efter kvarnanläggningen
  6. Önskas brikettering av utgående material
  7. Inflöden per tidsenhet
  8. Maximala inflöden, ”toppar”
  9. Övrigt information

Maila svar på ovanstående frågor till kvarnar@svelog.se så återkommer vi med förslag.