Balpressar

Svelog erbjuder ett stort utbud av effektiva och driftsäkra balpressar lämpliga för wellpapp, kartong, plastfilm och annat material som kan hanteras i balform.