Biokvarnsystem SveLog

Effektivt system för att minimera vikten och volymen för matavfall.

Kategori:

Utrustningen består av följande enheter som förbinds med rör för transport av det organiska materialet.

  • Intagsstation. En eller flera. Placeras på lämpligt ställe nära källan där matavfallet uppstår. I varje intagsstation finns en kraftig kvarn som mal materialet så att det blir transportabelt i rör. Intagsstation finns i olika storlekar beroende på behov. Allt från en liten restaurang till storkök och stormarknader. 
  • Mellanlagringstank. Matas med pump via rör från intagsstationerna. Tanken är till för att vara buffert tank vid "toppar" t.ex. efter lunchrusning i en restaurang. Från tanken pumpas materialet i lagom doser till avvattningsenheten.

Avvattningsenheten. 75 - 85% av materialets vikt och volym är vätska. Denna vätska separeras i avvattningsenheten och går sedan ut i avloppet - via fettavskiljare eller direkt. Det fasta materialet samlas i kärl, container eller komprimator - beroende på mängder. Återanvänds sedan som energi, biogas eller kompost.

Viktiga fördelar:

  • Hygieniskt på alla sätt.
  • Minskar transportkostnaderna avsevärt.
  • Arbetsmässigt mycket fördelaktigt.

Hämta produktinformation som pdf.

Offertförfrågan
Skicka in formuläret så återkommer vi snarast med ett offertförslag på denna produkt.