Komprimeringsrullar

Genom att använda komprimeringsrullarna kan du minska volymen på dessa material och därigenom optimera utrymmet i din komprimator och underlätta hanteringen och transporten av avfallet.