Komprimator SveLog Underjord

SveLog UnderJord, avfallskomprimering under jorden. Dyrbar stadsyta-gratis under jorden.

Kategori:

SveLog UnderJord, avfallskomprimering under jorden. Dyrbar stadsyta-gratis under jorden.

UnderJord – ett underjordiskt avfallskomprimeringssystem

 • en utrymmesbesparande och landskapsvänlig helhet, på markytan syns endast ett litet påfyllningskärl
 • inga luktolägenheter och i säkerhet för skadegörelse
 • lämpar sig för alla avfallsfraktioner
 • lätt och snabb att installera

Svelog Underjord Komprimator

Helheten består av två olika enheter; stålbehållaren, som står emot marktrycket och komprimatorn.

Installation:

 • helheten transporteras till installationsplatsen med långtradare
 • stålbehållaren sänks ner i schaktet, på vars botten tryckimpregnerade balkar eller betongbalkar har placerats
 • stålbehållaren kan anslutas till avloppsnätet
 • lbehållaren fylls med grus och tätas noggrant
 • förstyvningsbalkar fungerar som förankring för att stålbehållaren ska hållas på plats. Vid behov kan man gjuta tilläggvikter
 • de på förhand installerade elkomponenterna ansluts via centralenheten till matarkabeln
 • komprimatorn ställs på plats och sänks under markytan med det inbyggda hydraulsystemet
 • efter förberedelser tar hela installationsarbetet endast 3-4 timmar

Svelog Underjord Komprimator demonstration
Svelog Underjord Komprimator demonstrationSvelog Underjord Komprimator demonstration

Offertförfrågan
Skicka in formuläret så återkommer vi snarast med ett offertförslag på denna produkt.