Matavfallsprocessor SveLog 500

Effektiv och omedelbar borttagning av överskott av matrester är avgörande i storkök, och SveLog 500 matavfallsprocessor klarar denna uppgift på ett miljövänligt och arbetsmässigt optimalt sätt. Endast 2 liter vatten förbrukas per 15 liter matavfall, vilket gör processen resurseffektiv.

Kategori:

Processen är hygienisk och kräver inga tunga lyft. Matavfallet förs ned i maskinens inmatningstratt och mals sedan till små partiklar i en kvarn med en imponerande kapacitet på 15 liter matavfall per minut. Genom den inbyggda pumpen transporteras det malda matavfallet via rör till en tank där det förvaras luktfritt tills slamsugbilen tömmer tanken.

Tanken kan placeras antingen nedgrävd utomhus eller inomhus. En betydande fördel med denna processorteknik är den minimala mängden vatten som tillsätts vid pumpningen av det malda matavfallet. Det ger inte bara en kostnadseffektiv drift utan också en mindre frekvent tömning av tanken.

Slamsugbilen transporterar matavfallsslammet till antingen reningsverk eller biogasanläggning och möjliggör därmed ett fullt fungerande kretslopp.
SveLog 500 matavfallsprocessor uppfyller säkerhetskraven enligt EU:s Maskindirektiv 2006/42/EG, EMC-direktivet 2014/30/EG samt Lågspänningsdirektivet 2014/35/EG. Detta garanterar en säker och pålitlig hantering av matavfall enligt de högsta europeiska standarderna.

Offertförfrågan
Skicka in formuläret så återkommer vi snarast med ett offertförslag på denna produkt.