Nå oss på telefon eller via e-post!

Info Balpressar

Svelogs enkammars balpressar

Underhåll
Automatisk smörjning för säker drift.

Enkel uppbyggnad av maskinen, lätt att förstå, även för icke experter.
Val av komponenter så att många finns att tillgå i hela världen (standardkomponenter i hög utsträckning).

Exempel på servicevänlig konstruktion och design

 • Kåpans bakre plåt kan enkelt lossas varefter remtransmissionen kan nås.
 • Gavelplåtar kan enkelt tas bort och sätts dit genom en sinnrikt fastsättning.
 • Elkablarna är färgmarkerade för enkel felsökning.

El-utrustningen uppfyller IP 54 och genom denna täthet skyddas el-komponenterna effektivt.

Drift
Inkastluckan aktiverar pressningen automatiskt. På detta sätt undviks att pressens ifyllnadsutrymme är fullt när nästa person kommer.

Luckan kan fällas nedåt om så önskas , vilket ger följande fördelar:

 • Maskinen kan stå i en korridor och passeras med truck etc. och tillåter samtidigt inkast av lådor på ett enkelt sätt.
 • Personalen kommer nära maskinen och kan fylla och fördela materialet i kammaren på ett effektivt sätt.
 • Vid inkast av mycket material trycks de sista kartongerna in med hjälp av luckan.

Luckan kan också enkelt modifieras så att den stannar rakt ut och blir då ett avlastningsbord som kan användas vid sortering av kartonger och plast.

Indikering av färdig bal sker genom att en lampa tänds och pressplattan stannar med fullt presstryck mot balen.

Om balen skulle bli för hög (pga. ifyllnad av svårpressat material), går pressplattan i retur och felet indikeras.

På så sätt undviks en överfull bal som kan skada maskinen. En alltför stor bal kan också vara  svår att hantera.

Vid byte av balningsband kan detta ske av enskild bandrulle, vilka kan nås under luckan i toppkåpans front.

Balarna är något mindre än 1200 mm i bredd (gäller SveLog 80) och får därför plats på flak även om jäsning av balen sker.
Jäsning är vanligt vid balar av plast. Den uttippade balens mått överensstämmer med en EUR-pall, utan att balen behöver vändas eller rullas.

Den långa slaglängden ger tidig komprimering och bättre balar.

Pressplattan kan stannas då den pressar materialet under fullt presstryck vilket gör att materialet sätter sig.
Balningen sker under fullt presstryck, vilket ger en kompakt bal

Tvåhandsmanövrering av uttippningen, placerad så att balen är fullt synlig vid uttippningen.

Tvåhandsmanöver med samtidighetsfunktion ger extra hög säkerhet.

Styrenheten är programmerbar för anpassning efter material och tillämpning.

Transmissionen har en övervakning mot rembrott, lagerhaveri etc., men även av avvikande signaler från brytare (t.ex. när en brytare har hängt sig). På detta sätt undviks risk för maskinskador och en mycket god totalekonomi uppnås.

Placering och installation

Hög flexibilitet när det gäller placering.
Maskinen är under 2 meter och kan därför lätt flyttas med handtruck genom dörrar etc.

SveLog Enkammars balpressar är mycket kompakta maskiner som gör att de ofta kan placeras när källan till materialet.

Enkel drifttagning:

 • Anslutningskabeln sätts i väggen.
 • Maskinen själv övervakar vid start om rörelseriktningen är riktig.
 • Kunden kan själv enkelt skifta faser vid behov.

Motorn på 4 kW behöver ett 16 Ampers vägguttag (3 faser, 400V, dessutom utan nolla). (SveLog 80)

Designmässig har utskjutande delar undvikits, vilket ger ett bra intryck och risker med att saker fastnar eller hakar i undviks. Detta gör att skador under transport minimeras.

Detta ger låga installationskostnader.

Maskinens unika tysta och automatsmörjande skruvdrift gör maskinen lätt att placerad av flera skäl:

 • Ger små yttermått
 • Tyst drift – för god arbetsmiljö
 • Kan placeras i rum med avloppsbrunn – inget läckage kan förekomma av giftig hydraulolja.
Hjälpmedel att hitta rätt produkt

Jämför våra balpressar

Titta i vår tabell som vi har på vår hemsida där ni kan jämföra Svelogs olika balpressar.