SveLog Rullgafflar

Skickar du dina säckar och FIBC Bags fortfarande på pallar?
Dyrare containertransporter, brist på container, ständigt ökande pallkostnader och skador på säckar och FIBC Bags under transport.

Kategori:

Skickar du dina säckar och FIBC Bags fortfarande på pallar?
Dyrare containertransporter, brist på container, ständigt ökande pallkostnader och skador på säckar och FIBC Bags under transport.

Kanske har din organisation aldrig tänkt på det, men genom att utelämna pallar under transporten kan du inte bara spara på pallkostnader utan också skicka och / eller transportera mer volym.

När allt kommer omkring kan pallarnas volym (±4m3) med en 40ft container användas för mer last. SveLog Rullgafflar är idealiska för att hantera slipsheets.
Varför är SveLog Rullgafflar idealiska? Eftersom SveLog Rullgafflar inte kräver en extra hydraulisk anslutning till gaffeltrucken och därför inte behöver justeras och som en bonus kan pallarna föras in i lagret när varorna har lastats och / eller lossats med samma SveLog Rullgafflar.

Material i säckar och/eller FIBC Bags kan också enkelt plockas upp med ett containerbrett slip-sheet med SveLog Rullgafflar.
För mer info maila till SlipSheetsGafflar@svelog.se

Bagged goods and/or FIBC can also be easily picked up with a container-wide slip-sheet with RollerForks.

SveLog Rullgafflar, för godshantering utan pall. Aldrig mera handlossning!
Med våra Rullgafflar hanterar du enkelt gods som står på slip-sheets eller direkt på golvet, eftersom gafflarnas låga ändar och inbyggda rullar gör att du friktionsfritt kommer in under godset utan att det kommer till skada. Du slipper alltså handlossa containrar där godset inte står på pall, vilket är fördelaktigt ur arbetsmiljösynpunkt. Eftersom godset inte behöver staplas på pall får du dessutom in mer i dina containrar, vilket ökar lönsamheten. Rullgafflarna monteras på samma sätt som vanliga gafflar. För alla motviktstruckar.

Vill du veta mer om SveLogRullgafflar@svelog.se

Prestanda RFC 10-1100 10-1200 20-1100 20-1200
Kapacitet kg 1000 1000 2000 2000
Längd mm 1100 1200 1100 1200
Bredd gaffel mm (W1) 190 190 210 210
Bredd stativ mm (W2) 80 80 100 100
CoG mm 345 395 340 390
Vikt/par kg 130 135 150 150

Prestanda RFCC 10-1100 10-1200 20-1100 20-1200
Kapacitet kg 1000 1000 2000 2000
Längd mm 1100 1200 1100 1200
Bredd gaffel mm (W1) 250 250 270 270
Bredd stativ mm (W2) 80 80 100 100
CoG mm 345 395 340 390
Vikt/par kg 132 137 152 157

Offertförfrågan
Skicka in formuläret så återkommer vi snarast med ett offertförslag på denna produkt.